Gossip Girl TikTok accounts

Gossip Girl TikTok accounts

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op meerdere plaatsen in het land zijn op TikTok accounts actief onder de naam Gossip Girl. Hierop wordt actief opgeroepen tot het inleveren van roddels en onwaarheden over leerlingen en docenten, die vervolgens online worden geplaatst.

Deze week is duidelijk geworden dat er ook een dergelijk account over een aantal van onze scholen actief is. De berichten die nu rondgaan kwetsen zowel leerlingen als docenten onnodig. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk stopt.

Als school nemen wij meldingen van dit soort berichten hoog op. Met betrokken leerlingen en hun ouders gaan we in gesprek. Als dat nodig is, nemen we passende maatregelen. We hebben inmiddels ook contact gezocht met de politie over dit onderwerp. Als er strafbare berichten worden geplaatst, zullen we daarvan meldingen doen.

Om de leerlingen nog meer bewust te maken van de gevolgen van dit soort berichten hebben wij de mentoren gevraagd in een van de eerstvolgde mentorlessen aandacht te besteden aan dit onderwerp. Het is heel belangrijk dat iedereen op school zich veilig voelt (ook in een online omgeving) en dat iedereen zich realiseert wat de gevolgen van het plaatsen van online kwetsende berichten zijn.

Wij willen u als ouder daarom ook vragen ook hierover in gesprek te gaan met uw kind. Het stoppen met het maken of verspreiden van dit soort berichten, maar ook het stoppen met het volgen van dit soort accounts, is daarbij wat ons betreft essentieel. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met de mentor.

Tot slot: net als voor school is het voor ouders niet altijd even makkelijk om zicht te krijgen op online gedrag van kinderen. Voor handige tips en meer informatie kunt u kijken op www.mediawijsheid.nl

Met vriendelijke groet,

Namens de samenwerkende scholen voor VO in de regio Edam/Volendam/Hoorn,

Atlas College, Tabor College en Don Bosco College