Het DBC introduceert flexuren

Het DBC introduceert flexuren

Flexibel aan de slag met lessen waar een leerling extra interesse in heeft of meer ondersteuning bij wil. Het kan vanaf nu op het Don Bosco College!

Het Don Bosco College introduceert flexuren

Flexuren zijn uren waarop leerlingen zich in kunnen schrijven. In de eerste klas staan de flexuren op het rooster ingepland op het eerste uur. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor een Flexuur als de vakdocent vindt dat de leerling in de reguliere les voldoende inzet toont. In het Flexuur kunnen de leerlingen die wat meer aandacht en begeleiding nodig hebben, extra ondersteund worden. Maar ook als een leerling zich interesseert voor een vak, dan kan de leerling tijdens het flexuur meer lesstof tot zich nemen. Een leerling kan zichzelf opgeven voor de flexuren. De uitleg wordt door een vakdocent aan een kleine groep leerlingen gegeven. Op dit moment zijn de flexuren geïntroduceerd voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.    

Waarom flexuren?

Door Flexuren toe te passen kan er meer maatwerk worden geleverd. Het geeft de leerlingen de mogelijkheid om meer actief betrokken te zijn bij het schoolwerk en leerlingen hebben door het principe van flexuren de mogelijkheid om iets te kiezen. Dit heeft een positief effect op de motivatie en het werkplezier van zowel de leerling als de docent. In het flexuur zitten leerlingen, die gemotiveerd zijn om het betreffende uur te volgen. Actief deelnemen aan de flexuren stimuleert het nemen van verantwoordelijkheid van onze leerlingen.