Coronamaatregelen per 29 november

Coronamaatregelen per 29 november

Het zal u niet zijn ontgaan dat er tijdens de persconferentie van 26 november strenge maatregelen zijn afgekondigd. Voor het onderwijs verandert er gelukkig niet veel. De nieuwe regels staan samengevat in een bijlage. Ook is de nieuwe beslisboom “thuisblijven of niet” bijgevoegd.

De belangrijkste wijziging voor ons is dat het dragen van een mondkapje op de gangen weer verplicht is. Ik weet dat dit soms lastig wordt gevonden. Toch moeten we hier gevolg aan geven en is het dragen van een mondkapje met ingang van 30 november weer verplicht op onze school. Aan de ouders het verzoek dit met uw kind te bespreken en er op te wijzen dat de verplichting geldt. In een videoboodschap die vandaag tijdens het vijfde uur is vertoond, heb ik de volgende tekst uitgesproken:

Bekijk hier de volledige brief

Beslisboom 12 jaar en ouder

Coronaregels in het primair en voortgezet onderwijs per 29 november