Continuïteit van ons onderwijs, week 3

Continuïteit van ons onderwijs, week 3

Hierbij weer even een update met betrekking tot de continuïteit van het onderwijs op onze school.

Vanaf maandag 30 januari komt Emile Draaijers onze sectie Aardrijkskunde versterken. Alle leerlingen volgen vanaf dan weer alle lessen Aardrijkskunde. Zes klassen hebben in de eerste twee weken na de herfstvakantie geen lessen Aardrijkskunde gehad, onze nieuwe docent gaat de komende periode aan het werk met een inhaalslag voor deze uitval.

Engels

In de weken voor de kerstvakantie en de twee weken daarna hebben een aantal klassen geen lessen Engels gehad. Deze klassen krijgen vanaf maandag 30 januari les van mevrouw Wilma Hendriks. De examenklas die in deze periode geen les heeft gehad krijgt vanaf deze week les van de huidige docenten Engels: mevrouw Groot, mevrouw Tol - van Rijn en mevrouw Janse. Hiermee is de sectie Engels weer op volle sterkte en krijgen alle klassen weer al hun lessen Engels. De sectie Engels gaat met de nieuwe docent bekijken welke achterstanden de afgelopen periode zijn opgelopen. Hierbij wordt gekeken naar welke verschillen er zijn met parallelklassen waarbij alle lessen wel doorgang hebben gevonden. Na deze inventarisatie wordt een werkwijze opgesteld om deze achterstanden de komende periode weg te werken.

Natuurkunde

Na de kerstvakantie is de heer Bart Kors begonnen om lessen Natuurkunde te verzorgen aan de clusters H4 en A4/5. Deze clusters hebben tot die tijd een langere periode geen les gehad. De betreffende klassen krijgen daarom nu en de komende maanden 4 uur les in de week i.p.v. de gebruikelijke 3 uur. Op deze manier moet het mogelijk zijn om de opgelopen achterstanden goed te inventariseren en in te lopen.

Dit zijn de laatste ontwikkelingen en we zijn blij dat we weer grote stappen hebben kunnen maken.