Belangrijke update over het Coronavirus

Belangrijke update over het Coronavirus

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Zondag 15 maart ontving u van ons het bericht over de sluiting van de school n.a.v. het besluit van het kabinet. Na de bekendmaking van dit besluit hebben bestuur en schoolleiding direct overleg gehad. In dit bericht willen wij u graag op de hoogte brengen van alle relevante afspraken voor de sluitingsperiode.

Het Don Bosco College zal er alles aan doen om een zinvol alternatief te bieden voor het reguliere onderwijsaanbod middels digitale opdrachten en digitaal contact tussen docenten en leerlingen. Dit zal nooit gelijkwaardig zijn aan het reguliere onderwijsaanbod, maar zal er hopelijk voor zorgen dat de leerlingen het ritme en de structuur van het leren niet geheel kwijtraken.

Maandag 16 maart zijn de docenten naar school gekomen om per vak afspraken te maken over studieplanners, opdrachten en digitaal lesmateriaal. Dit geldt uiteraard vooral voor de theorievakken en niet voor alle praktijkvakken.

Vanaf donderdag 19 maart zullen er per vak voor elk leerjaar opdrachten, tips etc. klaar staan in Magister. Vanaf maandag 23 maart zal een aangepast lesrooster (zonder de praktijkvakken) gehanteerd worden als contactschema voor leerlingen en docenten. Elke leerling weet dan op welke dag en op welk tijdstip digitaal contact met de docent van een bepaald vak mogelijk is. In principe werken we met Microsoft Teams waarmee de docent een team kan aanmaken van de klas en op die manier direct kan communiceren . Het is mogelijk dat er ook nog andere applicaties of media worden ingezet, maar dat horen de leerlingen dan van de docent.

zondag 15 maart is ook besloten dat tot nader order scholen geen schoolexamens mogen afnemen. Er vinden deze week dus geen schoolexamens plaats en wij wachten verdere berichtgeving van het ministerie af. Vrijdag 20 maart volgt een update over examenzaken via de Magister mail.

Net als in “gewone tijden” is ook in deze bijzondere omstandigheid de samenwerking tussen school en ouders van groot belang bij het actief houden van onze leerlingen. We vragen u om zo veel als mogelijk is uw zoon of dochter te steunen bij de studieopdrachten. De opvang voor kinderen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen geldt vooral voor het basisonderwijs (12 jaar), maar als er ouders zijn die op het Don Bosco College van een dergelijke opvang gebruik willen maken, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@donboscocollege.com onder vermelding van de naam en klas en de dagen/tijden waar het om gaat.

Leerlingen die nog boeken of andere benodigde zaken in hun schoolkluisje hebben liggen, kunnen woensdag 18 maart naar school komen volgens onderstaand schema:

09.00 1e jaars

09.302e jaars

10.00 3e jaars

10.30 4e jaars

11.00 5e+6e jaars

Vanzelfsprekend zullen wij ervoor zorgen dat leerlingen op de geadviseerde afstand van 1,5 meter van elkaar blijven. Indien uw zoon of dochter op geen enkel moment van de week de beschikking heeft over een device (computer, tablet, laptop) meldt dit dan ook bij info@donboscocollege.com.

Alle communicatie met school verloopt via de e-mail, mocht u van anderen horen over deze e-mails, maar deze zelf niet hebben ontvangen, neemt u dan z.s.m. contact op met de administratie. Op de websites van de overheid, de GGD en de RIVM vindt u de meest recente informatie over het corona-virus.
Mocht u vragen hebben over het bovenstaande dan horen wij het graag, de school blijft met een kleine bezetting geopend.

Met vriendelijke groet,
Namens personeel en schoolleiding,

Jos Bart
Rector a.i. Don Bosco College