Aanpassingen normering schooljaar 2019-2020

Sinds 16 maart krijgt het grootste deel van de leerlingen op het DBC geen les meer op school. Deze leerlingen volgen nu onderwijs op afstand. Dit blijft in elk geval zo tot 1 juni. Het DBC biedt Scholen wel opvang aan leerlingen van ouders in cruciale beroepsgroepen. Daarnaast heeft het DBC in de afgelopen weken in toenemende mate de deuren geopend voor kwetsbare leerlingen. In de huidige omstandigheden hebben secties hun onderwijsprogramma’s, de onderwijstijd en het toetsrooster moeten aanpassen. Dit zal consequenties hebben voor de wijze waarop aan het eind van het schooljaar overgangsbesluiten genomen gaan worden. Evenals in een normaal schooljaar, is het bieden van kansen een belangrijk uitgangspunt bij het nemen van voortgangsbesluiten.

Bekijk hier de aanpassingen.