Over onze school / Onze identiteit

Onze identiteit: christelijke levensvisie als fundament

Onze school is er een voor bijzonder onderwijs (dat betekent: onderwijs dat niet door de overheid wordt bestuurd) op Rooms-Katholieke grondslag. Wij werken aan een schoolklimaat dat de christelijke levensvisie als fundament erkent. Onze identiteit komt onder andere tot uitdrukking door kerst- en andere vieringen, bijzondere activiteiten én door de wijze waarop wij leerlingen benaderen en begeleiden.

Naast leerlingen van katholieke en protestants-christelijke huize zijn uiteraard alle leerlingen welkom van wie de ouders de grondslag en doelstelling van de school respecteren en kunnen onderschrijven.