Over ons onderwijs / Buitenles-activiteiten

Kijk over de dijk!

De dynamiek van het onderwijs op het Don Bosco College komt tot uitdrukking in de doorstroom- en keuzemogelijkheden, maar zeker ook in het uitgebreide programma aan extra activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om (onze buitenlesactiviteiten).Op tal van manieren worden verbindingen gelegd met kunst, cultuur, ontspanning en maatschappelijke ontwikkelingen. Op die manier stimuleren wij leerlingen om zich te ontwikkelen, sociale contacten aan te gaan, meer van de wereld te zien en kennis te nemen van gebruiken en gewoonten van andere mensen. Er is immers meer dan je eigen dorp, stad of streek en het is belangrijk om ‘over de dijk’ te kijken. Tegelijkertijd is het net zo interessant om je eigen omgeving beter te leren kennen.

Onze school staat voor een doortimmerd lesprogramma, maar niet minder voor individuele ontplooiing, kennismaken met de wereld en op z’n tijd ook voor een gezonde dosis sport en ontspanning.