Over ons onderwijs / Doubleren (blijven zitten)

Doubleren (blijven zitten)

Het Don Bosco College hanteert een aantal vaste regels met betrekking tot het doubleren van leerjaren. Een leerling kan niet:
  • in de brugklas doubleren (behalve wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiding)
  • in hetzelfde leerjaar op hetzelfde schooltype twee keer ‘blijven zitten’;
  • twee keer blijven zitten in twee opeenvolgende leerjaren op hetzelfde schooltype. (uitzondering: HAVO- en VWO-leerlingen waarbij de derde keer doubleren het eindexamenjaar betreft);
  • direct doubleren na de overstap naar een hoger niveau (bijvoorbeeld van HAVO 4 naar VWO 4)