Over onze school / Onze doelstelling

Onze doelstelling: goed voorbereiden op de maatschappij

De doelstelling van het Don Bosco College is in de eerste plaats kennisoverdracht. Gedegen onderwijs, dat leerlingen intellectuele bagage verschaft en hen in staat stelt om een diploma te halen. Maar tegelijk streven wij naar een brede vorming van iedere leerling, naar opvoeding in de ruimste zin van het woord. Dat houdt in: leerlingen vertrouwd maken met algemene menselijke waarden en hen een goede voorbereiding geven op de maatschappij. Wij inspireren en stimuleren leerlingen om hun individuele talenten te ontdekken. Met het oog op hun toekomst!