Praktische Informatie / Cultuur

Cultuur

CULTUUR EN KUNST op het Don Boscocollege

Op het Don Bosco College wordt veel aandacht besteed aan Kunst en Cultuur en culturele en kunstzinnige vorming van onze leerlingen. Reeds vanaf de brugklas volgen de leerlingen een breed aanbod aan beeldende en muzische vakken. In de bovenbouw van alle niveaus volgen de leerlingen het verplichte vak CKV: Culturele en kunstzinnige vorming, waarbij er uitgebreid aandacht is voor het deelnemen, ervaren en verdiepen in kunst en cultuur. Op Havo en VWO kunnen de leerlingen Kunst als examenvak kiezen. Naast de culturele en kunstzinnige vakken is er een aparte culturele commissie actief die uitvoering geeft aan het culturele beleid. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor de cultuurladder van 2017-2018