Over ons onderwijs / Vakken / Levensbeschouwelijk Onderwijs

Levensbeschouwelijk Onderwijs

Godsdienst / Levensbeschouwing

Het vak Godsdienst hoort als 1-uursvak thuis als vast onderdeel van het lesprogramma op het Don Bosco College. Daarmee proberen we recht te doen aan de Rooms Katholieke en christelijke wortels van onze school. Alle leerlingen volgen het vak tot en met de vóórexamenklassen.

Het vak Godsdienst wordt ook wel Levensbeschouwing of Levensbeschouwelijk onderwijs genoemd. Het centrale doel van het vak is om met de leerlingen na te denken over belangrijke levensvragen.
Vragen naar de zin van het eigen leven, naar lijden en dood, naar de omgang met de natuur en naar de omgang met elkaar worden aan de orde gesteld.

De levensvragen die aan de orde worden gesteld, zijn godsdienst onafhankelijk en dus niet voorbehouden aan welke levensbeschouwing dan ook. De antwoorden doen zoveel mogelijk recht aan de visie, uitgangspunten en opvattingen van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.
Er is aandacht voor bezinning en reflectie. Door de eigen bestaansvragen te koppelen aan de verschillende antwoorden van anderen wordt geprobeerd om het eigen bestaan te verhelderen en om een eigen gestructureerde visie op het leven op te bouwen. Met nadruk wordt in de lessen aandacht besteed aan waarden en normen en gestreefd naar begrip en respect voor elk medemens, geheel in de traditie van de christelijke naastenliefde.


Gastles Pax Christi
In het schooljaar 2015/2016 hadden we voor het eerst Pax Christi te gast. Deze organisatie probeert in diverse landen haar steentje bij te dragen aan de vrede. En om te laten zien hoe schrijnend oorlogssituaties kunnen zijn kregen de leerlingen het indringende verhaal van de Syrische (boot)vluchteling Ashraf uit eigen mond. Ashraf is 2 jaar geleden zijn eigen land ontvlucht. Net als veel Syrische mannen zag hij geen andere keuze om de dienstplicht te ontlopen. Want in dienst gaan betekent moeten vechten voor Assad en tegen je eigen volk-, stad- of buurtgenoten. Maar dienst weigeren in Syrië onmogelijk. Dienstweigeraars worden of opgesloten of zijn ‘vermist’ of worden ‘gewoon’ gedood. En zo maakte Ashraf zoals zo veel Syrische mannen de keuze om familie of gezin te verlaten en per boot de levensgevaarlijke oversteek te maken. Een indrukwekkend en schrijnend verhaal…