Kennismaken / Informatie

Informatie

Don Bosco College

TYPISCH DON BOSCO COLLEGE: “AANDACHT, KANSEN EN KEUZES!” Het Don Bosco College is een brede scholengemeenschap met alle onderwijsvormen onder één dak. Door het aanbieden van alle profielen binnen zowel VWO, HAVO en VMBO-theoretisch en een aantal gevarieerde profielen binnen VMBO-basis, kader en gemengd krijgt elke leerling de kans een eigen weg te kiezen.

Kwaliteit zit in details. Zo bieden wij een ruime mogelijkheid aan extra vakken, prachtige lokalen, een sfeervolle aula, een goede mediatheek en een uitgebreid cultureel programma. Maar vooral dagen wij leerlingen uit om het hoogste onderwijsniveau te halen en hun rugzak te vullen met de juiste vaardigheden voor een succesvolle toekomst.

De school is een plek waarin jongeren actief waardevolle zaken leren om een sterke startpositie op te bouwen voor hun leven en een stevig fundament om zich binnen universiteit, HBO of MBO verder te ontwikkelen. Het uitgebreide aanbod en de positieve sfeer bieden leerlingen een uitdagend onderwijsklimaat, waarin zij persoonlijk kunnen groeien.

JE THUIS VOELEN
Elke leerling wordt gezien! Op het Don Bosco College is een positief, vriendelijk klimaat met zowel aandacht voor prestaties als voor het welzijn van de leerlingen. Binnen onze goed georganiseerde school werken betrokken en enthousiaste docenten, behulpzame leerlingenmentoren en een deskundig begeleidingsteam voor als er even extra ondersteuning nodig is.

Enthousiaste docenten werken voortdurend aan verbetering. In de onderbouw is veel aandacht voor leren leren en voor creatieve vaardigheden. De havo-vwo leerlingen volgen in de onderbouw het uitdagende programma 'voorbereidende wetenschappelijke vaardigheden' en voor de vmbo-leerlingen ligt de aandacht op praktische vaardigheden en oplossingsgericht werken.

VOLOP EXTRA MOGELIJKHEDEN
De school biedt alle mogelijkheden die aansluiten bij het plaatsingsadvies van de basisschool (met uitzondering van het praktijkonderwijs). Zowel VWO, HAVO als VMBO (alle leerwegen) worden tot en met het examenjaar binnen één gebouw aangeboden. Alle leerlingen mogen gebruik maken van een compleet aanbod aan studieboeken, literatuur en audiovisuele middelen binnen de eigen mediatheek. Tijdens pauzes kunnen leerlingen in het Open Leercentrum aan het werk op de computer. Daarnaast is er de stilteaula, waar men ongestoord kan zitten werken.. De school kent faciliteiten voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zoals faalangstreductie-training, sova-training, huiswerkklas, steunlessen, remediale zorg, counseling, maatschappelijk werk, maar ook de mogelijkheid om extra vakken te volgen of lessen te volgen op de universiteit.

  •  In elk leerjaar worden verschillende culturele of educatieve activiteiten georganiseerd. Binnen het VMBO is twee jaar geleden de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie gestart, met een uitstekende aansluiting bij het vervolgonderwijs in het MBO en waarvoor in de regio voldoende werkgelegenheid is.

GOED ONDERWIJS
Belangrijker dan alle voorzieningen of een modern ingericht gebouw, is de vraag of er goed wordt lesgegeven. Die vraag stellen we regelmatig aan leerlingen en dit zijn de antwoorden:
  •  De docenten behandelen mij met respect
  •  De docenten leggen goed uit
  •  De docenten houden voldoende rekening met wat ik wel en niet kan
  •  Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen
  •  Er heerst een sfeer van vertrouwen en veiligheid binnen de school.

De school krijgt dan ook jaarlijks een goede beoordeling van de onderwijsinspectie. De examenresultaten behoren regelmatig tot de beste 10% , de leerlingbegeleiding is uitmuntend en het onderwijsprogramma voldoet in ruime mate aan de normen. Bij knelpunten voor individuele leerlingen of bepaalde lesgroepen leveren we maatwerk om toch tot een goed resultaat te kunnen komen.

UITBREIDING
De school groeit al vele jaren op rij. Het is fijn dat zoveel ouders en leerlingen in Waterland vertrouwen hebben in ons onderwijsconcept. Afgelopen schooljaar is de school uitgebreid met dertien lokalen, een studieruimte, overal wifi en een overdekte fietsenstalling en kunnen wij alle leerlingen weer ruimschoots binnen ons hoofdgebouw huisvesten.

EN VERDER
  •  Geen loting voor leerlingen uit Waterland-oost.
  •  Geen ouderbijdrage, geen bijdrage voor de extra onderwijsprogramma’s in de onderbouw, voor de huiswerkklas of voor de ondersteuning.
  •  Een prima schoolbusverbinding binnen de regio.

UITBREIDING
De HAVO en VWO profileren zich met de programma’s Cambridge English, Vecon Business, WON (Pre Academisch Onderwijs) en JetNet, plus de extra vakken Spaans, Natuur Leven Techniek en Wiskunde D. Het VMBO profileert zich met sectoren Horeca, Bakkerij, Recreatie én Zorg & Welzijn.

Presentaties brugklas voorlichtingsavond schooljaar 2017-2018:

Brugklas vmbo-vmbo/havo
Brugklas havo-vwo