Kennismaken / Informatie

Informatie

Don Bosco College

“aandacht, kansen en keuzes”.
Wij zijn een brede scholengemeenschap met alle onderwijsvormen onder één dak.
Binnen onze goed georganiseerde school ontmoet je betrokken en enthousiaste docenten, behulpzame leerlingmentoren en een deskundig begeleidingsteam. We bieden een ruime mogelijkheid aan extra vakken, prachtige lokalen, een sfeervolle aula, een goede mediatheek en een uitgebreid cultureel programma.

JE THUIS VOELEN
Het uitgebreide aanbod en de vriendelijke sfeer in Edam-Volendam bieden leerlingen een uitdagend onderwijsklimaat.
Door het dakpansysteem, door het aanbieden van alle profielen binnen zowel HAVO als VWO en een aantal gevarieerde profielen binnen het VMBO krijgt elke leerling de kans een eigen weg te kiezen. De school is een plek waarin jongeren actief waardevolle zaken leren om een sterke startpositie op te bouwen voor hun leven en een stevig fundament om binnen het MBO, HBO of de universiteit zich verder te te ontwikkelen. Elke leerling wordt gezien, binnen een vriendelijk klimaat met aandacht voor prestaties en voor welzijn.

NIEUWE AFDELINGEN EN EEN NIEUW VAK
Enthousiaste docenten werken voortdurend aan verbetering. Alle havo-vwo leerlingen volgen in de onderbouw het programma 'voorbereidende wetenschappelijke vaardigheden'. Binnen het VMBO start dit jaar de nieuwe afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met uitstekende aansluiting bij het vervolgonderwijs in het MBO en waarvoor in de regio voldoende werkgelegenheid is.

VOLOP EXTRA MOGELIJKHEDEN
De school biedt alle mogelijkheden die aansluiten bij het plaatsingsadvies van de basisschool (met uitzondering van het praktijkonderwijs). Zowel VWO, HAVO als VMBO (alle leerwegen) worden tot en met het examenjaar binnen één gebouw aangeboden. Door het dakpansysteem kunnen leerlingen gemakkelijker opstromen. Voor begaafde leerlingen met een VWO advies biedt de school extra programma’s en vakken. Voor leerlingen met leerwegondersteuning is intern uitgebreide remediale hulp mogelijk. Alle leerlingen mogen gebruik maken van een compleet aanbod aan studieboeken, literatuur en audiovisuele middelen binnen de eigen mediatheek. Tijdens pauzes kunnen leerlingen in het Open Leercentrum aan het werk op de computer of in de stilteruimte. Daarnaast kent de school faciliteiten voor leerlingen die daar behoefte aan hebben zoals counseling, maatschappelijk werk, speciale trainingen, maar ook de mogelijkheid om extra vakken te volgen of lessen te volgen op de universiteit. In elk leerjaar worden culturele of educatieve activiteiten georganiseerd.

GOED ONDERWIJS
Belangrijker dan alle voorzieningen of een modern ingericht gebouw is de vraag of er goed wordt lesgegeven. Die vraag stellen we regelmatig aan leerlingen en dit zijn de antwoorden:
  •  De docenten behandelen mij met respect
  •  De docenten leggen goed uit
  •  De docenten houden voldoende rekening met wat ik wel en niet kan
  •  Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen
  • Er heerst een sfeer van vertrouwen en veiligheid binnen de school.

De school krijgt dan ook jaarlijks een goede beoordeling van de onderwijsinspectie. De examenresultaten behoren regelmatig tot de beste 10% , de leerlingbegeleiding is uitmuntend en het onderwijsprogramma voldoet in ruime mate aan de normen.
Bij knelpunten voor individuele leerlingen of bepaalde lesgroepen leveren we maatwerk om toch tot een goed resultaat te kunnen komen.

UITBREIDING
De school groeit al vele jaren op rij. Het is fijn dat zoveel ouders en leerlingen in Waterland vertrouwen hebben in ons onderwijsconcept. Dit schooljaar is de school uitgebreid met dertien lokalen, een studieruimte, overal wifi en een overdekte
fietsenstalling en kunnen wij alle leerlingen weer ruimschoots binnen ons hoofdgebouw huisvesten.

EN VERDER
  •   Geen loting voor leerlingen uit Waterland-oost.
  •   Geen ouderbijdrage, geen bijdrage voor de extra onderwijsprogramma’s in de onderbouw, voor de huiswerkklas of voor de ondersteuning.
  •  Een prima schoolbusverbinding binnen de regio.

UITBREIDING
De HAVO en VWO profileren zich met de programma’s Cambridge English, Vecon Business, WON (Pre Academisch Onderwijs) en Jet Net, plus de extra vakken Spaans, Natuur Leven Techniek en Wiskunde D. Het VMBO profileert zich met sectoren Horeca, Bakkerij, Recreatie én Zorg & Welzijn.

Powerpointpresentatie voorlichtingsavond schooljaar 2016-2017.