Praktische Informatie / Examenzaken / Tussentijdse schoolexamens

Tussentijdse schoolexamens

Schooljaar 2017-2018


Deeeltentamen AK cluster: GT4AKA
Onderwerp: D4 Module H5 Bevolking & Ruimte
Inhoud van het schoolexamen: H5 Paragraaf 2 t/m 11 en de Topografie van China en Duitsland
Datum en tijdstip: ndag 9/3/2018 (4e uur)
Lokaal van afname: 102
Examinator: W Schipper (WS)


Deeeltentamen AK cluster: GT4AKD
Onderwerp: D4 Module H5 Bevolking & Ruimte
Inhoud van het schoolexamen: H5 Paragraaf 2 t/m 11 en de Topografie van China en Duitsland
Datum en tijdstip: maandag 12/3/2018 (6e uur)
Lokaal van afname: 104
Examinator: W Schipper (WS)