Praktische Informatie / Links

Links

Platvorm SDV
Op de website van Platvorm SDV vind je meer informatie over het vak 'Sport, Dienstverlening en Veiligheid' (SDV). SDV is een nieuwe opleiding in leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Leerlingen met een SDV diploma kunnen hun opleiding vervolgen op MBO- opleidingen als: Sport en Bewegen (MBO S&B), (Facilitaire) Dienstverlening en MBO (Vrede en Veiligheid/Orde en Veiligheid). Daarnaast bereidt de opleiding de leerlingen goed voor op de politieopleiding (allround) politiemedewerker, de landmacht en marechaussee.

» www.platform-sdv.nlDBC Leerlingenraad
Op de website van de leerlingenraad vind je algemene informatie, de speerpunten voor het komende jaar, de leden en meer leuke dingen!

» www.leerlingenraaddbc.web-log.nlEindexamen.nl
Op de officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs vind je echt alles wat je wilt weten over jouw examen.

» www.eindexamen.nlKennisnet
Kennisnet ondersteunt schoolmanagers bij het vormen van een visie rondom hun ict-beleid én ondersteunt leraren met hun vraagstukken over de inzet van ict in het onderwijs. Met de productontwikkeling van Kennisnet faciliteren zij het gebruik van ict in de les om het leren te vernieuwen.

» www.kennisnet.nlMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
In Nederland volgen elke dag zo’n 3,5 miljoen leerlingen en studenten onderwijs op meer dan 8700 scholen. Voor jongeren is goed onderwijs de basis om daarna te kunnen functioneren in onze maatschappij. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is daar verantwoordelijk voor.

Op hun website vindt u onder andere alle wetten, regels, nieuws, feiten en cijfers met betrekking tot het onderwijs. Ook kunnen ouders en leerlingen gratis vragen stellen, zowel per telefoon als per email.

» www.minocw.nlKwaliteitscholen
Het Don Bosco College is één van de 210 scholen die deelneemt in 'Kwaliteitscholen'. 

Kwaliteitscholen doet onderzoek naar en adviseert over strategievorming, kwaliteitszorg en verantwoording, speciaal voor scholen van voortgezet onderwijs, en met ingang van 2008-2009 ook voor mbo, hbo en universiteiten. Dit kwaliteitvolgsysteem kunnen teamleiders, mentoren en docenten gebruiken om de kwaliteit te verbeteren, zowel voor interne als externe communicatie. Strategisch, tactisch en operationeel beleid worden zo aan elkaar gekoppeld.

» www.kwaliteitscholen.nlStichting Katholiek Onderwijs Volendam
Het Don Bosco College staat onder het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). Op de website van de SKOV vindt u meer informatie over de organisatie, de identiteit, doelstellingen en de resultaten van de onderwijsteams op de diverse scholen die onder het bestuur van de SKOV vallen.

» www.deskov.nl