Over ons onderwijs / Vakken / Cambridge English

Cambridge English: Engels leren zoals in Engeland

Engels is dé wereldtaal, dus hoe beter leerlingen die taal beheersen, te te beter ze zijn voorbereid op een (internationale) toekomst. Het Don Bosco College verzorgt daarom, naast de gebruikelijke lesuren Engels, vanaf het schooljaar 2008-2009 het vak Cambridge Engels. Ieder jaar, behalve het eerste, wordt afgesloten met een officieel Cambridge Examen – een certificaat dat in heel Europa wordt gezien als extra aanbeveling. Uiteindelijk kan de leerling aan het DBC het Cambridge Certificate of Proficiency behalen: een internationaal erkend bewijs voor het feit dat het Engels door hem of haar wordt beheerst op bijna ‘moedertaalniveau’.Het vak Cambridge Engels is breder dan taal alleen: leerlingen maken uitgebreider dan anders kennis met het Verenigd Koninkrijk, de Engelse cultuur, gewoonten en geschiedenis. De lessen worden volledig in het Engels gegeven en ieder jaar organiseren we een aan de Engelse cultuur gerelateerde activiteit (bijvoorbeeld: bezoek aan het Dickens weekend in Deventer of een reisje naar Cambridge).

De jaarlijkse extra kosten voor dit vak zijn ca. € 50,- voor de deelname aan vak gerelateerde excursies excl. de Cambridgereis in leerjaar 3. De toelatingseis voor Cambridge Engels is: een vwo advies.