Over ons onderwijs / Vakken / Algemene Natuurwetenschappen

Algemene NatuurwetenschappenAlgemene natuurwetenschappen is een verplicht vak voor de studierichting VWO. Het is een zogenoemd metavak, dat wil zeggen dat het niet als doel heeft om kennis aan te leren, maar om te leren denken over die kennis. Bij ANW wordt niet gerekend, maar wel geredeneerd. Onderzoek, maatschappelijke toepassingen van de wetenschap en ethiek zijn belangrijke onderwerpen binnen het vak.

De vakinhoud bestaat uit zes domeinen: vaardigheden; analyse en reflectie met betrekking tot natuurwetenschap, techniek en de rol van mensen; leven; biosfeer; materie; zonnestelsel en heelal. De domeinen bevatten kenniselementen uit verschillende vakken die met elkaar geïntegreerd zijn, namelijk natuurkunde, biologie en sterrenkunde, aangevuld met fysische geografie, wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie.