Over ons onderwijs / Vakken / Biologie

Biologie


Het woord biologie betekent letterlijk de leer van het leven. In de lessen biologie kijken we naar wat er allemaal leeft in de natuur om ons heen, welke veranderingen er kunnen plaatsvinden in het milieu en wat voor invloed deze veranderingen kunnen hebben in de natuur. Ook wordt geleerd hoe het menselijk lichaam is opgebouwd, hoe onze organen werken en hoe we bepaalde eigenschappen kunnen doorgeven aan onze kinderen. Gedrag van mens en dier, evolutie en afweer tegen ziekte zijn ook onderwerpen die bij het vak worden behandeld. Tijdens de lessen komen veel gebeurtenissen uit het dagelijks leven aan de orde en gaan we ook praktisch aan de slag. Deze practica vormen een belangrijk onderdeel van de lesstof. Onze school heeft daarvoor twee eigentijds uitgeruste practicumlokalen.

In de bovenbouw leren we hoe een onderzoek op natuurwetenschappelijke wijze wordt opgezet en hoe daar een verslag van wordt gemaakt. Excursies horen ook bij het vak biologie: bijvoorbeeld naar Artis en het Zwanenwater.

Biologie is in de onderbouw een verplicht vak en in de bovenbouw een keuzevak. Het is zeker een verplichte keuze als een leerling verder wil studeren in de gezondheidszorg en welzijn.