Over ons onderwijs / Vakken / Wiskunde

Wiskunde

Wiskunde is een van de oudste wetenschappen. Het is een exacte wetenschap waarvan de gebruikelijke definitie is: het bestuderen van patronen en structuren. Met strikt logische redeneringen doet de wiskunde uitspraken (stellingen) over gedefinieerde objecten en formuleert de verbanden daartussen. De formele redenering die aantoont dat een stelling waar is, noemt men een wiskundig bewijs. Het Nederlandse woord wiskunde is door Simon Stevin in de 17e eeuw als wisconst (kunst van het gewisse of zekere) aan deze wetenschap verbonden.

Wiskunde is in de huidige maatschappij een onmisbaar ‘ingrediënt’, onder andere voor universitaire of HBO-studies. Daarom is wiskunde een verplicht vak. Op het Don Bosco College leren leerlingen wiskunde te beheersen op het vereiste niveau van de schoolrichting van hun keuze. Wij besteden veel aandacht aan inzicht en praktische toepassingsvaardigheden en bereiden zo leerlingen adequaat voor op maatschappij en eventuele vervolgstudies.