Praktische Informatie / Financiën / Wie heeft waar recht op?

Wie heeft waar recht op?

Ouders hebben recht op:
• onafhankelijk van het inkomen: kinderbijslag (voor scholieren t/m 17 jaar).

Regulier voortgezet onderwijs:
 Leerlingen krijgen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken.

Scholieren van 18 jaar en ouder hebben recht op:
• onafhankelijk van het inkomen van de ouders: de basistoelage.
• afhankelijk van het inkomen van de ouders: aanvullende toelage.