Praktische Informatie / Financiën / Extra bijdrage schoolreizen

Extra bijdrage voor schoolreizen

In het tweede leerjaar vragen wij u om een extra bijdrage voor het jaarlijkse schoolkamp. Recente informatie over het bedrag is te verkrijgen bij de afdelingsleider.

In VMBO 3 wordt een bijdrage gevraagd voor schoolreisjes naar Londen, Parijs en de Ardennen.

In leerjaar HAVO/VWO 4 wordt een extra bijdrage gevraagd voor een buitenlandse reis (meestal naar Londen). De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

In leerjaar VWO 6 zal een bijdrage worden gevraagd voor een reis naar Rome.