Praktische Informatie / Regels en afspraken / Huiswerkvrij

Huiswerkvrij

Leerlingen hebben huiswerkvrij na:
  • de dag na de opleidingenavond voor de leerlingen, die deze avond bezoeken;
  • de dag na de Open Huis-avond voor de leerlingen die daaraan meewerken;
  • 1e dag na het schoolkamp, indien er geen weekend tussen zit.

Dit geldt uiteraard niet voor de eindexamenkandidaten, wanneer er een school-onderzoek of examen gepland staat.