Praktische Informatie / Regels en afspraken / Verzuim

VerzuimDe leerlingen zijn verplicht alle lessen van hun klas of groep te volgen. Verzuim van school is, behalve om ernstige redenen, niet toegestaan. Leerlingen dienen in zo’n bijzonder zich te melden bij Dora Kras en zij zal de afdelingsleider op de hoogte stellen. Het is voor de leerlingen zeer nadelig wanneer zij de lessen dikwijls verzuimen. De ouders wordt dringend verzocht dokter- of tandartsbezoek van hun kinderen zoveel mogelijk buiten de lestijden te laten vallen.

Wat te doen bij verzuim van de lessen Lichamelijke opvoeding? Sommige leerlingen kunnen vanwege hun lichamelijke gesteldheid voor korte of langere tijd niet deelnemen aan de gymles.

Als een leerling gedurende twee weken of korter de les niet kan volgen, moet hij/zij een briefje meebrengen van de ouders of verzorgers en dit aan de docent lichamelijke opvoeding laten zien. Hij/zij moet wel bij de les aanwezig zijn.

Wanneer een leerling langer dan twee weken niet kan deelnemen aan de gymles,  dan moet hij/zij een brief van de arts of therapeut meebrengen en dit aan de afdelingsleider laten zien. De docent lichamelijke opvoeding kan dan eventueel een vervangende opdracht voor de leerling verzorgen.