Home

Spannende tijden

Een school kent een bijzondere jaarplanning. Omstreeks de maand april eindigen de lessen voor de eindexamenleerlingen en worden de laatste schoolexamens georganiseerd. Er moeten in die periode veel zaken worden afgerond en tegelijkertijd worden opgestart. De leerlingen uit de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo beginnen al met hun afsluitende praktische examens en de voorbereidingen voor de centrale eindexamens worden nauwgezet in gang gezet. Voor alle docenten en leerlingen die te maken hebben met de afsluiting van een schoolcarrière breekt een spannende tijd aan.

Terwijl het ene nog lang niet is afgesloten vinden de voorbereidingen al plaats voor het nieuwe schooljaar. De aanmeldingen zijn binnen en alle basisscholen worden bezocht om in overleg met de leerkrachten van groep acht de juiste informatie over de nieuwe leerlingen te verzamelen. Dat is een hele klus want er komen ook volgend schooljaar weer zo’n 300 nieuwe brugklasleerlingen naar het Don Bosco College en die zijn afkomstig van tientallen basisscholen uit de regio Waterland- oost.

Het is een hectische, spannende tijd voor zowel leerlingen als docenten, waarin nog reizen worden georganiseerd richting Rome, Berlijn en Parijs. Een tijd waarin de leerlingen ongeëvenaarde muzikale talenten kunnen laten horen tijdens het werkelijk unieke evenement ‘DBC Got Talent’. Traditiegetrouw worden er sportdagen gehouden, excursies, balletuitvoeringen voor ouders en doen groepen leerlingen mee met de grootste scholensportcompetitie van Nederland ‘Olympic Moves’. Een drietal leerlingen is bovendien in afwachting van de finale rond het project ‘Dichter bij 4 mei’ dat hen de mogelijkheid biedt om tijdens de Nationale Herdenking op de Dam een zelf gemaakt gedicht te mogen voordragen.

Intussen wordt er door alle leerlingen (en docenten) gewerkt om de eindtoetsen met goed gevolg af te kunnen leggen. Dat levert niet alleen veel werkdruk op, maar ook veel stress want alle leerlingen willen graag verder naar een hogere klas of nieuwe opleiding. Leerlingen in voorexamenjaren leggen al een eerste schoolexamen af en voor de andere leerlingen is een week met vijf of zes toetsen niet ongewoon.

Het is dus nog lang geen zomervakantie maar aan alles is te merken dat het schoolritme in een andere versnelling is gekomen.

Jaap Braakman
Rector 


Actueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2016-2017
Download brochure groep 8 2017-2018
Download schoolgids 2016-2017
Vacatures 2016 -2017
Download Leerlingenstatuut 2017
Normering 2016 -2017